Online

Archiwum: Styczeń 2018

Na płaszczyźnie kształcenia informatyki, po zakończeniu prymarnej klasy podstawowej adept potrafi władać pecetem w zasadniczym zarysie oznacza to, że operatywnie uruchamia software oraz świetnie potrafi profitować z myszy i klawiatury.

Czytaj dalej